Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Αρνί - Κατσίκι - Κουνέλι

Κουνέλια

Ελληνικά ή εισαγωγής μπορούν να παραδοθούν όλο το χρόνο, κατόπιν παραγγελίας.