Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Αρνί - Κατσίκι - Κουνέλι

Ζυγούρια- Πρόβατα- Γίδες

Ελληνικά ντόπια ζυγούρια, πρόβατα ή γίδες κατά παραγγελία μπορούν να παραδοθούν όλες τις εποχές του χρόνου.