Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Αρνί - Κατσίκι - Κουνέλι

Αρνιά - Κατσίκια Ολόκληρα

Αρνιά κατσίκια ελληνικά ή εισαγωγής κατόπιν παραγγελίας όλο το χρόνο.