Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Μοσχάρι

Εμπρόσθια - Μπούτια Ολόκληρα

Εμπρόσθια και μπούτια σε διάφορες κοπές.

Εμπρόσθια ολόκληρα, 5 ή 10 πλευρών (με κόκκαλο ή χωρίς)

Μπούτια ολόκληρα ή κολοβά (με κόκκαλο ή χωρίς)