Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
greek english

Χοιρινό

Μισάδια Με Δέρμα ή Χωρίς

Μισάδια χοιρινά με ή χωρίς δέρμα, ολόκληρα ή σε τεμάχια.

Εισαγωγής ή εγχώρια από τους καλύτερους οίκους του εξωτερικού ή ελληνικούς.