Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Petikas Green PV Solar

30/11/2011

Η Πέτικας Ανδρέας Αεβε σε συνεργασία με την Sunlife θέτει σε λειτουργία τον πρώτο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 20 Kw. Η εγκατάσταση έγινε στη στέγη των κτιρίου της εταιρείας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Η σύνδεση με το δίκτυο ήταν επιτυχής και τα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας θα βοηθήσουν στην αύξηση της κερδοφορίας της εταιρείας. Παράλληλα η λειτουργία του σταθμού θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.