Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ

02/09/2020

Η εταιρία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ,  εγκρίθηκε στην πρόσκληση "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέσα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19 " για την στήριξη της επιχειρηματικότητας λόγω της πανδημίας του COVID-19 , για τους συμβατικούς τόκους Απριλίου-Ιουνίου 2020 (ημερομηνία έγκρισης 11/06/2020) και για τους συμβατικούς τόκους Ιουλίου-Αυγούστου 2020 ( ημερομηνία έγκρισης 25/08/2020).

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.