Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Petikas Green. PV Solar.

01/07/2011

Η Πέτικας Ανδρέας Αεβε έχει συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου ΔΕΣΜΗΕ και προχωράει στην υλοποίηση φωτοβολταικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της. Φιλοδοξεί δε η σύνδεση και λειτουργία του να γίνει με επιτυχία εντός του 2011.