Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

      Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του ΔΣ αυτής , καλούνται οι  μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στο γραφείο αυτής , στο 15 χλμ Θεσσαλονίκης – Περαίας , στον Δήμο Θέρμης όπου βρίσκεται και η έδρα της εταιρίας για να συζητήσουν και να πάρουν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ 1: Εναρμόνιση του Καταστατικού της Εταιρίας σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018

ΘΕΜΑ 2: Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας " Διάρκεια της Εταιρίας"

 

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση , οφείλουν σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρίας , να καταθέσουν τις μετοχές τους στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα που εδρεύει στη Ελλάδα, τις δε αποδείξεις κατάθεσης ή και τα τυχόν πληρεξούσια , να προσάγουν στην εταιρία πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την άνω ορισθείσα ημέρα για την ΈκτακτηΓενική Συνέλευση.