Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

Σχεδιασμός διαφημιστικού

12/06/2015

Διαφημιστικό που σχεδίασε ο Γ.Τ. 9 ετών λάτρης των προϊόντων μας, για την της εταιρεία μας...

Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης

28/05/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00...

Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης

21/05/2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση...

Περισσότερα

Πρόσκληση Νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

15/07/2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΝΕΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Σύμφωνα με το νόμο 2190/20 και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής σε Νέα Τακτική Γενική Συνέλευση...

Περισσότερα

Petikas Green PV Solar

30/11/2011

Η Πέτικας Ανδρέας Αεβε σε συνεργασία με την Sunlife θέτει σε λειτουργία τον πρώτο φωτοβολταικό σταθμό ισχύος 20 Kw...

Περισσότερα

Petikas Green. PV Solar.

01/07/2011

Η Πέτικας Ανδρέας Αεβε έχει συνάψει σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με το Διαχειριστή Εθνικού Δικτύου ΔΕΣΜΗΕ και προχωράει στην υλοποίηση φωτοβολταικού σταθμού...

Περισσότερα

Petikas Green.Ολοκλήρωση διαχείρισης αποβλήτων.

01/01/2010

Η Εταιρεία μας μετά την συνεργασία ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας με κατάλληλες μονάδες και σε συνδιασμό με την ήδη επεξεργασία των υγρών αποβλήτων σε ιδιόκτητη εγκατάσταση...

Περισσότερα