Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english

Νέα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

27/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

 

Σε ετήσια γενική συνέλευση

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευσης την

31 Αυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. ...

Περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΚΩΝ

02/09/2020

Η εταιρία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ,  εγκρίθηκε στην πρόσκληση "Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

30/07/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σε ετήσια γενική συνέλευση

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευσης την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ. ...

Περισσότερα

ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

17/05/2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

26/11/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

 

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του ΔΣ αυτής , καλούνται οι  μέτοχοι της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 19η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. ....

 

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

01/08/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας με την επωνυμία:

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΕΑΤΩΝ

Σε ετήσια γενική συνέλευση

 

 Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας και με απόφαση του Δ.Σ. αυτής, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευσης την 31 Αυγούστου 2019 ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ. ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

05/06/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

      Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00...

Περισσότερα

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

30/05/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

      Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής , σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14,00 ...

Περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής συνέλευσης

07/06/2016

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΕΒΕ  καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι αυτής, σε  Τακτική Γενική Συνέλευση  την 30η Ιουνίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα  14.00 ...

Περισσότερα