Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english
  • Εμπιστοσύνη και Αξιοπιστία

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρεία ξεκίνησε και παραμένει οικογενειακή, με κύριο σκοπό την άμεση παρακολούθηση όλων των διεργασιών της, αλλά και την αμεσότητα επαφής με τους συνεργάτες της, είτε αυτοί είναι πελάτες είτε προμηθευτές. Επέλεξε και εφαρμόζει πιστά συστήματα ποιότητας  HACCP και ISO 22000:2005 και μεριμνά για την πλήρη συμμόρφωση των προϊόντων και λειτουργιών της με την κείμενη νομοθεσία.

Οι επικεφαλείς των τμημάτων έχουν επιλέξει με αυστηρά κριτήρια τους συνεργάτες τους (προμηθευτές, τεχνικούς κ.α) και παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην έρευνα, την τεχνολογία και τη νομοθεσία, ώστε να έχουν πάντα  τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς και τις απαιτήσεις των πελατών.

Όλα τα τμήματα στελεχώνονται από εκπαιδευμένο προσωπικό, που συμβάλλει στην ορθή παραγωγή και συνεπή παράδοση ποιοτικών προϊόντων. Η εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι συνεχής, με ενδοεπιχειρισιακά σεμινάρια και παρακολούθηση επιμορφώσεων από εξωτερικούς φορείς. Σκοπός μας, το επίπεδο των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών να παραμένει πάντα υψηλό.

 

Οργανόγραμμα εταιρείας

ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Το άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη δέσμευση της διοίκησης για διαρκή βελτίωση, εγγυάται τη μέγιστη ποιότητα στα πλαίσια που ορίζει η πιστοποίηση HACCP και ISO.