Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. - Κρέατα Θεσσαλονίκη
HACCP greek english
 • Εγγυημένη Ποιότητα

Ποιότητα

Ποιότητα στην Παραγωγή

Τα κρέατα που παραλαμβάνονται, μετά από σχολαστικό έλεγχο, οδηγούνται σε αποθήκες – ψυγεία για να συντηρηθούν σε συνθήκες, οι οποίες καταγράφονται αυτόματα και συνεχώς, με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της αλυσίδας ψύξης. Εκπαιδευμένο προσωπικό μεταποιεί την πρώτη ύλη τηρώντας αυστηρές συνθήκες υγιεινής και εφαρμόζοντας μεθόδους που εγγυώνται υψηλά επίπεδα ποιότητας, σε χώρους επεξεργασίας διαμορφωμένους βάσει των προδιαγραφών της Ε.Ε. Ο τεμαχισμός, η αποστέωση, η τυποποίηση και η συσκευασία γίνονται με σύγχρονα μέσα και τεχνικές, που συνεχώς αναπροσαρμόζονται στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Τα κρεατοσκευάσματα (γύρος, σουβλάκι, μπιφτέκι  κ.τ.λ) παράγονται σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους, όπου το μεράκι και η τεχνολογία συμβάλλουν στη δημιουργία μοναδικών γεύσεων και εξαιρετικής ποιότητας προϊόντων.

Ποιότητα στον Έλεγχο

Τμήμα ποιοτικού ελέγχου, επανδρωμένο με επιστήμονες τροφίμων , εξασφαλίζει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και υγιεινής με συστηματικούς ελέγχους όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας, από τη παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι και τη διανομή και παράδοση των προϊόντων. Η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρό σύστημα ιχνηλασιμότητας όλων των πρώτων υλών και προϊόντων από τον παραγωγό έως και τον πελάτη μας. Για κάθε υλικό που παραλαμβάνεται καθώς και για κάθε είδος που παράγεται τηρούνται αρχεία, με όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Με αυτόν τον τρόπο γνωρίζουμε άμεσα για κάθε τεμάχιο κρέατος από που προήλθε και που βρίσκεται οποιαδήποτε στιγμή.

Ποιότητα στην Εξυπηρέτηση

Η μακρόχρονη εμπειρία της ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΙΚΑΣ Α.Ε.Β.Ε., η δυναμική παρουσία και η έντονη δραστηριότητά της στη Βόρειο Ελλάδα την καθιέρωσαν ως έναν από τους πιο αξιόλογους εκπροσώπους του χώρου της. Με αποτελεσματική οργάνωση της παραγωγής και των διανομών, η εταιρεία είναι σε θέση να ανταποκριθεί άμεσα και υπεύθυνα σε κάθε παραγγελία και να ικανοποιήσει και την πιο υψηλή απαίτηση για βελτιωμένα προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η εταιρία Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας αντιμετωπίζει την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων ως ένα αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της και την τοποθετεί στην υπευθυνότητα της Διεύθυνσης.

Η Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων καθορίζεται από τη Διεύθυνση και οι σπουδαιότεροι στόχοι της περιλαμβάνουν:

 • την παραγωγή ασφαλών προϊόντων, που είναι απόλυτα συμμορφούμενα με συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις

 • την πλήρη ικανοποίηση των απαιτήσεων της αγοράς χοιρινών και βόειων κρεάτων καθώς και της αγοράς παρασκευασμάτων κρέατος λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν τα απαιτούμενα οικονομικά δεδομένα,

 • την ικανοποίηση των προσδοκιών και των απαιτήσεων των πελατών - κρεοπωλείων, ξενοδοχείων και επιχειρήσεων μαζικής εστίασης - έτσι ώστε να κερδίζει κάθε φορά την εμπιστοσύνη τους,

 • την εξασφάλιση και την βελτίωση του ονόματος της εταιρίας,

 • την άριστη υλοποίηση των παραγγελιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων με ασφαλή χοιρινά και βόεια κρέατα και παρασκευάσματα υψηλής ποιότητας,

 • την διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας που να πληρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας,

 • τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμός, υποδομή) για την παραγωγή ασφαλών προϊόντων

 • την εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων για τις βιομηχανίες τροφίμων

 • την αρμονική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες με σκοπό τη διασφάλιση της παραγωγής ασφαλών προϊόντων

 • τη δέσμευση για επικοινωνία με την αλυσίδα τροφίμων για θέματα ασφάλειας τροφίμων

 • την εξάλειψη των παρουσιαζόμενων κάθε φορά αδυναμιών καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση στα πλαίσια διαρκούς βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα,

 • την εγκατάσταση δυναμικών συστημάτων Ποιοτικού Ελέγχου και παρακολούθησης των εργασιών και το διαρκή έλεγχο εισερχομένων και εξερχομένων με σκοπό τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και τη συνεχή βελτίωση της Ποιότητας των προϊόντων της,

 • την πλήρη ευαισθητοποίηση και συνεχή ενημέρωση σε θέματα ασφάλειας τροφίμων

 • τη διαρκή προσπάθεια πρόληψης αλλά και τη λήψη και αποτελεσματική διεκπεραίωση διορθωτικών ενεργειών με στόχο την πλήρη συμμόρφωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με τις απαιτήσεις του προτύπου

Η Διεύθυνση φροντίζει ιδιαίτερα για την εφαρμογή, την κατανόηση και την πραγματοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων σε όλα τα επίπεδα της εταιρίας.

Για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων η Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε. επέλεξε και συντηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 22000:2005.

Η Διεύθυνση αναθέτει δια της παρούσης σε όλα τα τμήματα την υλοποίηση της Πολιτικής Ασφάλειας Τροφίμων. Γι’ αυτόν τον λόγο πρέπει όλες οι λειτουργίες των εργαζομένων να προσανατολίζονται στις κατευθύνσεις που οριοθετούνται με την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρίας.

Η Διεύθυνση της Ανδρέας Πέτικας Α.Ε.Β.Ε., θέτει δια της παρούσης σε ισχύ το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (Έκδοση 1η – Φεβρουάριος 2018).

Πολιτική Ποιότητας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Όλα μας τα προιόντα βασίζονται σε αγνές και ποιοτικές πρώτες ύλες.